Στις 22/02 στις 15:00 θα διεξαχθεί η εναρκτήρια τηλεδιάσκεψη για το μαθήμα «Κ107 – Ανάπτυξη Πολυμεσικού Υλικού στη Χημεία και Διδασκαλία με χρήση τηλεκπαιδευτικών Δικτύων».

Το μάθημα θα διδάσκεται σε τέσσερις (ώρες) ανα βδομάδα, από τις οποίες οι δύο(2) είναι θεωρητικές και οι δύο(2) εργαστηριακές.

Σημαντική θεωρείται η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων.