Σας προωθούμε την συνημμένη επιστολή από το The University of Hong Kong που αφορά ανακοίνωση για δυνατότητα σπουδών στο εν λόγω Πανεπιστήμιο πτυχιούχων του ΑΠΘ, απόκτηση τίτλου Master ή PhD, αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2020/21.
Από το The University of Hong Kong παρέχεται η δυνατότητα διεκδίκησης υποτροφιών για την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων σπουδών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες από τον δικτυακό τόπο: https://www.gradsch.hku.hk/gradsch/prospective-students/why-choose-hku

The_University_of_Hong_Kong_Fellowships_2020_2021