Σας προωθούμε την παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με τα συνημμένα της που αφορά την ανακοίνωση του βραβείου «HARVEY PRIZE AWARDS” για το έτος 2020, από το Technion Israel Institute of Technology.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 1η Μαΐου 2020, απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση : harveypz@technion.ac.il

Harvey-Prize-2020-Solicitation

Harvey-Prize-2020-Nomination Form