ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Αβρανάς Αντώνιος Αβρανάς Αντώνιος Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικής Χημείας
Ανθεμίδης Αριστείδης Ανθεμίδης Αριστείδης Καθηγητής Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Βουτσά Δήμητρα Βουτσά Δήμητρα Καθηγήτρια Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Γηρούση Στέλλα Γηρούση Στέλλα Καθηγήτρια Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Ζαχαριάδης Γεώργιος Ζαχαριάδης Γεώργιος Καθηγητής Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Ζώτου Αναστασία – Στέλλα Ζώτου Αναστασία – Στέλλα Καθηγήτρια Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Θεοδωρίδης Γεώργιος Θεοδωρίδης Γεώργιος Καθηγητής Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Πούλιος Ιωάννης Πούλιος Ιωάννης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικής Χημείας
Σαζού Δήμητρα Σαζού Δήμητρα Καθηγήτρια Εργαστήριο Φυσικής Χημείας
Σαμανίδου Βικτωρία Σαμανίδου Βικτωρία Καθηγήτρια Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Σαμαρά – Κωνσταντίνου Κωνσταντινή Σαμαρά – Κωνσταντίνου Κωνσταντινή Καθηγήτρια Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Σωτηρόπουλος Σωτήριος Σωτηρόπουλος Σωτήριος Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικής Χημείας
Λαμπροπούλου Δημητρούλα Λαμπροπούλου Δημητρούλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Τσιπλακίδης Δημήτριος Τσιπλακίδης Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικής Χημείας
Γαβριήλ Δημήτριος Γαβριήλ Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικής Χημείας
Στεργιόπουλος Θωμάς Στεργιόπουλος Θωμάς Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικής Χημείας
Τζαναβάρας Παρασκευάς Τζαναβάρας Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Τσόγκας Γεώργιος Τσόγκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Αντωνίου Κυριάκος Αντωνίου Κυριάκος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Ευγενίδου Ελένη Ευγενίδου Ελένη Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Κούρας Αθανάσιος Κούρας Αθανάσιος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Μανώλη Ευαγγελία Μανώλη Ευαγγελία Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Ζούγρου Φωτεινή Ζούγρου Φωτεινή Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Καραπετσά Χριστίνα Καραπετσά Χριστίνα Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας and Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Λαζαρίδου Ελπίδα Λαζαρίδου Ελπίδα Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό Εργαστήριο Φυσικής Χημείας, Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων, and Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
Καραγεώργου Ευτυχία Καραγεώργου Ευτυχία ΠΔ 407 Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Βασιλικώτης Γεώργιος Βασιλικώτης Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Βουλγαρόπουλος Αναστάσιος Βουλγαρόπουλος Αναστάσιος Ομότιμος Καθηγητής Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Δημήτριος Γ. Θεμελής Δημήτριος Γ. Θεμελής Ομότιμος Καθηγητής Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Κουϊμτζής Θεμιστοκλής Κουϊμτζής Θεμιστοκλής Ομότιμος Καθηγητής Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Νικήτας Παναγιώτης Νικήτας Παναγιώτης Ομότιμος Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικής Χημείας
Παπαδογιάννης Ιωάννης Παπαδογιάννης Ιωάννης Ομότιμος Καθηγητής Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Kodra Dritan Kodra Dritan Μεταδιδάκτορας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Βιργιλίου Χριστίνα Βιργιλίου Χριστίνα Μεταδιδάκτορας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Καλογιούρη Nατάσα Καλογιούρη Nατάσα Μεταδιδάκτορας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Καραστογιάννη Σοφία Καραστογιάννη Σοφία Μεταδιδάκτορας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Μπερμπερίδου Χρυσάνθη Μπερμπερίδου Χρυσάνθη Μεταδιδάκτορας Εργαστήριο Φυσικής Χημείας
Μπέσης Αθανάσιος Μπέσης Αθανάσιος Μεταδιδάκτορας Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Νάννου Χριστίνα Νάννου Χριστίνα Μεταδιδάκτορας Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Παντερής Ελευθέριος Παντερής Ελευθέριος Μεταδιδάκτορας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Πεχλιβάνης Αλέξανδρος Πεχλιβάνης Αλέξανδρος Μεταδιδάκτορας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Πουσίνης Πέτρος Πουσίνης Πέτρος Μεταδιδάκτορας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Τσουμαχίδου Σοφία Τσουμαχίδου Σοφία Μεταδιδάκτορας Εργαστήριο Φυσικής Χημείας