Τελικοί Πίνακες Δικαιούχων Υποτροφιών EKO του έτους 2018-2019, όπως εγκρίθηκαν από τον ΕΛΚΕ (Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας), στη συνεδρίαση με αρ. 752/19-03-2019. Αναλυτικά:

1) Πίνακας τακτικών( επιλεγέντων) ανά Τμήμα
2) Πίνακας απορριφθέντων
3) Πίνακας αναπληρωματικών (επιλεγέντων και μη)

Ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών:

http://dps.auth.gr/el/node/3148

Οι φοιτητές που επιλέχθηκαν θα πρέπει να καταθέσουν οι ίδιοι τα δικαιολογητικά τους για  τις υποτροφίες στη Γραμματεία της Επιτροπής Υγείας, στο γραφείο 18 του ισογείου του κτιρίου Διοίκησης Α.Π.Θ. το ταχύτερο δυνατό. Τα έγγραφα Ατ13 και  η Ονομαστική Κατάσταση Δ6, τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν, μπορούν να αναζητηθούν στην Ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών: https://www.rc.auth.gr/TransactionDocumentType/List ). Το έγγραφο Ατ13 που αφορά τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού των φοιτητών πρέπει να κατατεθεί προσωπικά, ενώ η Ονομαστική Κατάσταση Δ6 θα πρέπει να κατατεθεί μέσω email στη διεύθυνση: socialcom@ad.auth.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας, στο τηλέφωνο 2310 997570.