Σας προωθούμε πρόσκληση από το National Erasmus+ Office του Ισραήλ, για συμμετοχή σε έρευνα με θέμα: «YOUR FUTURE INTERNATIONAL EDUCATION – A MARKET RESEARCH», σχετικά με τα κίνητρα των φοιτητών να σπουδάσουν στο εξωτερικό, συμμετέχοντας σε short term και virtual περιόδους κινητικότητας. Αυτή η έρευνα απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και νέους ερευνητές.

link to the survey