Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2981/7-3-2019 ενέκρινε το Στρατηγικό Σχέδιο του ΑΠΘ για τη χρονική περίοδο 2019-2022, σε επικαιροποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου του Ιδρύματος για την περίοδο 2010-2015.

Στρατηγικό Σχέδιο ΑΠΘ 2019-2022