Βιργιλίου Χριστίνα

Βιργιλίου Χριστίνα

Μεταδιδάκτορας

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Η Δρ. Χριστίνα Βιργιλίου είναι διδάκτορας (2017) του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας του τμήματος
Χημείας ΑΠΘ . Ολοκλήρωσε με επιτυχία τις μεταπτυχιακές σπουδές της στη Τοξικολογία, του τμήματος
Ιατρικής του πανεπιστημίου της Γλασκώβης (Glasgow University, Glasgow UK, 2011). Από το 2012
εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο ερευνητικό πρόγραμμα “Εμβρυομεταβολομική” στο τμήμα
χημείας του ΑΠΘ (Θαλής, χρηματοδοτούμενο ΕΣΠΑ 2007-2013). Στην διάρκεια των σπουδών της
απέκτησε βαθιά γνώση και τεκμηριωμένη εμπειρία στην χρήση τεχνολογιών υψηλής απόδοσης (LC-MS,
GC-MS, LC-TOF/MS, GC-MS/MS) και στην ανάπτυξη μεθόδων με τις αντίστοιχες αναλυτικές τεχνικές.
Σήμερα το πεδίο ενδιαφέροντος της επικεντρώνεται στη μεταβολομική και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη νέων μεθόδων για στοχευμένες και ολιστικές μεταβολομικές μελέτες για την εύρεση βιοδεικτών και το μοριακό χαρακτηρισμό βιολογικών και άλλων δειγμάτων. Συνεργάστηκε με το Τμήμα Παθολογίας Υδροβίων Οργανισμών, Ελέγχου Βιοτοξινών και Τοξινών Λοιπών Υδάτων του Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης με στόχο τη βελτιστοποίηση και επικύρωση των ήδη εφαρμοζόμενων χημικών μεθόδων (λιπόφιλες βιοτοξίνες), τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών ανάλυσης (επαναληψιμότητα, γραμμικότητα μεθόδου) και της ποσοτικής αποτίμησης των χρωματογραφικών αναλύσεων και την επικύρωση της κατά ISO 17025 από τον ΕΣΥΔ. Μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει 17 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και έχει συμμετάσχει και σε περίπου 25 συνέδρια. Είχε την εποπτεία τεσσάρων ολοκληρωμένων μεταπτυχιακών διατριβών, είναι κριτής και Managing Editor (2019) στο επιστημονικό περιοδικό “Journal of Chromatography B”. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 5 ερευνητικά προγράμματα ως χημικός επιστημονικός συνεργάτης και μεταδιδακτορικός ερευνητής με κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων.