Βαμβακίδης Κοσμάς

Βαμβακίδης Κοσμάς

Μεταδιδάκτορας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

  • Νανοσύνθετοι φορείς διττής απεικονιστικής ικανότητας με ταυτόχρονη θεραπευτική δράση για νεοπλασματικά κύτταρα
  • Μαγνητικά νανοσωματίδια κατάλληλα για θεραπεία και διάγνωση

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ