Τσουμαχίδου Σοφία

Τσουμαχίδου Σοφία

Μεταδιδάκτορας

Εργαστήριο Φυσικής Χημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Η Δρ. Σοφία Τσουμαχίδου, είναι μεταδιδάκτορας ερευνήτρια του Εργαστηρίου Φυσικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 2016 (τίτλος διατριβής: «Αξιοποίηση φωτοκαταλυτικών μεθόδων για επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση γκρίζου νερού»), με ερευνητικό υπόβαθρο στον τομέα της φωτοκατάλυσης και με εμπειρία σε εναλλακτικές μεθόδους επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων και μεταπτυχιακές σπουδές στη Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία και την Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων. Επιπλέον, είναι κάτοχος διπλώματος Οινολογίας από τον Διεθνή Οργανισμό Οίνου και Αμπέλου από το 2012. Το 2016 έλαβε Υποτροφία Αριστείας ΙΚΥ-Siemens για μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα «Αξιοποίηση φωτοκαταλυτικών μεθόδων στην απορρύπανση αστικών λυμάτων επιφορτισμένων με ψυχοδραστικά φάρμακα». Έχει διατελέσει ερευνήτρια σε τρία (3) ερευνητικά προγράμματα για περισσότερο από 8 χρόνια, στο πεδίο της φωτοκατάλυσης και της διαχείρισης υγρών αποβλήτων, εξωτερική συνεργάτης και μέλος της ομάδας έργου στο έργο «Πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας νερών ακτών κολύμβησης» για τα έτη 2010-2012 και ολοκλήρωσε την πρακτική της άσκηση στο Τμήμα Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει δημοσιεύσει επτά (7) εργασίες σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά με κριτές, ενώ έχει συμμετάσχει με δεκαπέντε (15) ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και δύο (2) σε εθνικά.

Έρευνα

  • Ανάπτυξη και εφαρμογή φωτοκαταλυτικού συστήματος αδρανοποίησης επικίνδυνων ιατρικών υγρών αποβλήτων τοξικού ή/και μολυσματικού χαρακτήρα.
    • Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία ενός καινοτόμου συστήματος, που βασίζεται στη μέθοδο της φωτοκαταλυτικής οξείδωσης, με στόχο την επεξεργασία επικίνδυνων ιατρικών υγρών αποβλήτων και την αδρανοποίηση παθογόνων παραγόντων ή/και τοξικών ουσιών που περιέχονται σε αυτά.
  • Επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση γκρίζου νερού
  • Απορρύπανση αστικών λυμάτων επιφορτισμένων με ψυχοδραστικά φάρμακα