Τσαγκάλιας Ιωάννης

Τσαγκάλιας Ιωάννης

Μεταδιδάκτορας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ