Τερζοπούλου Ζωή

Τερζοπούλου Ζωή

Μεταδιδάκτορας

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Η Ζωή Ν. Τερζοπούλου είναι Χημικός, και εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ υπό την επίβλεψη του καθηγητή Δ. Μπικιάρη και του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή καθηγητή Γ. Παπαγεωργίου. Είναι επίσης υπεύθυνη της διαχείρισης του έργου της δράσης H2020 «BIOMAC» (European Sustainable BIO-based nanoMAterials Community). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού στη Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη σύνθεση και το χαρακτηρισμό των βιοπροερχόμενων πολυεστέρων, συμπολυμερών και μεγμάτων, σύνθετων και νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών, σύνθεση και χαρακτηρισμό βιονανοσύνθετων πολυμερικών υλικών, πολυμερικά ικριώματα για εφαρμογές ιστομηχανικής. Η ερευνητική της δραστηριότητα της έχει δημοσιευτεί σε περισσότερες από 65 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με δείκτη απήχησης, με πάνω από 1500 αναφορές, και h-index 25 (google scholar), και συμμετείχε σε 26 εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, με 2 βραβεία παρουσίασης αφίσας και ένα βραβείο καλύτερης προφορικής παρουσίασης. Συμμετείχε σε πολυάριθμα εθνικά και χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ερευνητικά προγράμματα από το 2014 ως ερευνήτρια και υπεύθυνη διαχείρισης έργων. Έχει εργασιακή εμπειρία ως Χημικός στο εργαστήριο R&D της βιομηχανίας εύκαμπτης συσκευασίας Χατζόπουλος Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη (2011). Το 2016 έλαβε την Υποτροφία Αριστείας για υποψήφιους διδάκτορες από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ και το 2020 έλαβε υποτροφία μεταδιδακτορικής έρευνας από το Ελληνικό Ίδρυμα Υποτροφιών για τη διεξαγωγή έρευνας σε πολυεστέρες από ανανεώσιμες πρώτες ύλες.

Έρευνα

  • Σύνθεση και χαρακτηρισμός βιοπροερχόμενων πολυεστέρων, συμπολυμερών και μιγμάτων
  • Σύνθετα και νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά
  • Βιονανοσύνθετα πολυμερικά υλικά
  • Πολυμερικά ικριώματα για εφαρμογές ιστομηχανικής