Τερζοπούλου Ζωή

Τερζοπούλου Ζωή

Μεταδιδάκτορας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων

Σύντομο βιογραφικό – ερευνητικά ενδιαφέροντα

Dr Zoi Terzopoulou is a Chemist, currently a postdoctoral researcher at the Chemistry Department of AUTH under the supervision of professor D. Bikiaris. Dr Terzopoulou works in various nationally funded research programs, and she is the project manager of the BIOMAC project (H2020, IA-952941). She has a Master of Science and a PhD in Polymer Chemistry and Technology, and her research interests include synthesis and characterization of biobased polyesters, copolymers and blends, polymer composites and nanocomposites, synthesis and characterization of polymeric-inorganic nanocomposite biomaterials, polymeric scaffolds for tissue engineering. Her work has been published in more than 60 scientific papers in international scientific journals, with over 1000 references, and h-index 24 (google scholar), and participated in 26 national and international scientific conferences, with 2 best poster presentation awards and one best oral presentation award. She participated in 6 nationally and EU funded research programs since 2014 as a researcher. She has work experience as a Chemist in the R&D laboratory of the flexible packaging industry Hatzopoulos S.A. in Thessaloniki, Greece (2011). In 2016 she received the Scholarship of excellence for PhD students from the Research Committee of AUTH, and in 2020 she was granted a postdoc scholarship from the Greek Foundation of Scholarships to conduct research on biobased polyesters under the supervision of Associate professor G. Papageorgiou in University of Ioannina, Greece.

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ