Τερζοπούλου Ζωή

Τερζοπούλου Ζωή

Μεταδιδάκτορας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων

Σύντομο βιογραφικό – ερευνητικά ενδιαφέροντα

Zoi N. Terzopoulou is Chemist, currently a postdoctoral researcher at the at the Chemistry Department of AUTH under the supervision of professor D. Bikiaris and the Chemistry Department of University of Ioannina under the supervision of Associate professor G. Papageorgiou. She has a Master of Science and  a PhD in Polymer Chemistry and Technology, and her research interests include synthesis and characterization of biobased polyesters, copolymers and blends, polymer composites and nanocomposites, synthesis and characterization of polymeric-inorganic nanocomposite biomaterials, polymeric scaffolds for tissue engineering. Her work has been published in 49 scientific papers in international scientific journals, with over 1000 references, and h-index 22 (google scholar), and participated in 26 national and international scientific conferences, with 2 best poster presentation awards and one best oral presentation award. She participated in 6 nationally and EU funded research programs since 2014 as a researcher. She has work experience as a Chemist in the R&D laboratory of the flexible packaging industry Hatzopoulos S.A. in Thessaloniki, Greece (2011). In 2016 she received the Scholarship of excellence for PhD students from the Research Committee of AUTH, and in 2020 she was granted a postdoc scholarship from the Greek Foundation of Scholarships to conduct research on biobased polyesters.

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ