Στεργιόπουλος Θωμάς

Στεργιόπουλος Θωμάς

Επίκουρος Καθηγητής

Εργαστήριο Φυσικής Χημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Ο Θωμάς Στεργιόπουλος είναι διδάκτορας του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (2006, Τίτλος Διατριβής: “Φασματοσκοπικός χαρακτηρισμός Φωτοηλεκτροχημικών Ηλιακών Κυψελίδων”, Επιβλέπων: Παναγιώτης Λιανός, Καθηγητής). Η διατριβή εκπονήθηκε στο Εργαστήριο του Δρ. Π. Φαλάρα στο  Ινστιτούτο Φυσικοχημείας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους ημιαγωγούς με έμφαση στις οπτοηλεκτρονικές τους ιδιότητες και εφαρμογές σε φωτοβολταϊκά και διόδους εκπομπής φωτός. Οι πιο πρόσφατες ερευνητικές δραστηριότητες του κ. Στεργιόπουλου βρίσκονται στην περιοχή των φωτοβολταικών συστημάτων 3ης γενεάς, όπως είναι οι κυψέλες ευαισθητοποιημένων ημιαγωγών (dye solar cells) και οι κυψέλες περοβσκίτη.

Έως σήμερα έχει δημοσιεύσει περίπου 70 άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές, έχοντας περισσότερες από 7000 αναφορές και H-index 38.

Ο κ. Στεργιόπουλος έχει επιβλέψει 1 υποψήφιο διδάκτορα καθώς και 7 Μεταπτυχιακούς/Προπτυχιακούς Φοιτητές.

Διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών (ERC) και Εθνικών (ΙΚΥ, ΕΛΙΔΕΚ) έργων.

Διδασκαλία

  • Φυσική Χημεία
  • Φωτοηλεκτροχημεία

Έρευνα

Περοβσκίτες

  • Ανάπτυξη υμενίων αλογονούχων περοβσκιτών με υψηλή κρυσταλλικότητα μέσω της χημείας συναρμογής
  • Ανάπτυξη νέων περοβσκιτών όπως σουλφίδια (π.χ. BaZrS3) σε πολυκρυσταλλική ή νανοκρυσταλλική δομή
  • Ανάπτυξη βιώσιμων φωτοβολταικών διατάξεων με τη χρήση μη τοξικών μετάλλων (γερμάνιο) και διαλυτών (αλκόολες)
  • Ανάπτυξη αποδοτικών, φωτοβολταικών διατάξεων με παθητικοποίηση των παγίδων φορτίου με ενώσεις του θείου

Υβριδικά Χαλκογονίδια

  • Ανάπτυξη υβριδικών (ανόργανων/οργανικών) ή αμιγώς ανόργανων υλικών (μονοκρύσταλλοι και νανοκρύσταλλοι με υγρή χημεία και πολυκρυσταλλικά υμένια σε σταθερό αγώγιμο υπόστρωμα), όπως Sb2S3, AgBiS2 κλπ.
  • Ανάπτυξη αποδοτικών, σταθερών και βιώσιμων οπτοηλεκτρονικών διατάξεων (ηλιακά κελιά και LEDs)

Προπτυχιακά μαθήματα