Σοφία Λάλου

Σοφία Λάλου

Μεταδιδάκτορας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Tα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς των προϊόντων που έχουν υποστεί ζύμωση, της αξιοποίησης αγρο-βιομηχανικών αποβλήτων, της ακινητοποίηση μικροοργανισμών (κυρίως κύτταρων ζύμης και προβιοτικών βακτηρίων), της βελτιστοποίηση της παραγωγής βιοενεργών συστατικών προστιθέμενης αξίας, της ανάπτυξη νέων προϊόντων τροφίμων καθώς και του ελέγχου ποιότητας και της οργανοληπτικής ανάλυσης προϊόντων τροφίμων.

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ