Σιγάλα Ιωάννα

Σιγάλα Ιωάννα

Μεταδιδάκτορας

Εργαστήριο Βιοχημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Έρευνα

  • Δομή, λειτουργία και ρύθμιση πρωτεϊνικών κινασών που φωσφορυλιώνουν επαναλαμβανόμενα διπεπτίδια σερίνης-αργινίνης (SRPKs)
  • Ρόλος SRPK1 στην απόπτωση ευκαρυωτικών κυττάρων
  • Αναζήτηση μικρομοριακών ενώσεων που επηρεάζουν τη δομή και δραστικότητα της SRPK1