Σιγάλα Ιωάννα

Σιγάλα Ιωάννα

Μεταδιδάκτορας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Βιοχημείας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

  • Δομή, λειτουργία και ρύθμιση πρωτεϊνικών κινασών που φωσφορυλιώνουν επαναλαμβανόμενα διπεπτίδια σερίνης-αργινίνης (SRPKs)
  • Ρόλος SRPK1 στην απόπτωση ευκαρυωτικών κυττάρων
  • Αναζήτηση μικρομοριακών ενώσεων που επηρεάζουν τη δομή και δραστικότητα της SRPK1

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ