Ευγενία Παπαδάκη

Ευγενία Παπαδάκη

Μεταδιδάκτορας

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Έρευνα

Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Προϊόντων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση τροφίμων/φυσικών προϊόντων μέσω ενόργανων μεθόδων όπως υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης (HPLC-DAD-FLD, HPLC-RID, LC-MS), αέρια χρωματογραφία (GC-FID, GC-MS)

Διαχείριση Αποβλήτων με Βιοτεχνολογικές Διεργασίες

Απορρύπανση και αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων/υποπροϊόντων (όπως απόβλητα επιτραπέζιας ελιάς, στέμφυλα, πίτυρα, τυρόγαλα) με βιοτεχνολογικές διεργασίες για την παραγωγή συστατικών τροφίμων (οργανικά οξέα, υδρολυτικά ένζυμα, αρωματικές ύλες, χρωστικές) με παράλληλη διερεύνηση της σύστασης και των ιδιοτήτων των προϊόντων

Μικροβιολογικές αναλύσεις

Απομόνωση/χαρακτηρισμός βακτηρίων, ζυμών, μυκήτων (culture-dependent methods, έλεγχος αντοχής σε συνθήκες στρες, προσδιορισμός ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης μιας ένωσης, PCR analysis) και αξιοποίησή τους σε βιοδιεργασίες για την παραγωγή τροφίμων και συστατικών τους

Ανάπτυξη Μαθηματικών Μοντέλων Πρόβλεψης

Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης για τη βελτιστοποίηση διεργασιών (π.χ. response surface methodology, mixture design)