Παπαχρήστου Ελένη

Παπαχρήστου Ελένη

Μεταδιδάκτορας

Εργαστήριο Βιοχημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Βιολόγος με μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα στη Βιοχημεία. Συμμετοχή σε 5 ερευνητικά προγράμματα από το 2012 έως σήμερα ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια. Η ειδικότερη απασχόληση στα συγκεκριμένα προγράμματα είναι η ανάπτυξη καρκινικών κυτταροκαλλιεργειών, απομόνωση μεσεγχυματικών κυττάρων οδοντικού πολφού DPSCs, ανάπτυξη ενός προτεινόμενου τρισδιάστατου ιστοτεχνολογικού συμπλέγματος προσομοίωσης «οδοντίνης/πολφού» και διαφοροποίηση, απόπτωση πρόδρομων μεσεσχυματικών κυττάρων.

Διδασκαλία

  • Δομική Βιοχημεία και Στοιχεία Βιοπληροφορικής

Έρευνα

Μελέτη της βιοδραστικότητας νεοσυντιθέμενων ενώσεων/ νανοσωματιδίων

Η μελέτη της βιοδραστικότηταας των ενώσεων πραγματοποιείται με δοκιμασία MTT, BrdU, με τη δράση γαλακτικής αφυδρογονάσης LDH και πολύ ADP- ριβοσυλίωσης.

Νανοϋλικά με βιοενεργούς παράγοντες για την αναγέννηση Χόνδρου και την καταπολέμηση της οστεοαρθρίτιδας

Χρησιμοποιείται τεχνική Protein Engineering και τα βιοενεργά μόρια καθηλώνονται στην επιφάνεια  σύνθετων νανοϊκριωμάτων.
Η ενεργοποίηση αυτών των επιφανειών των σύνθετων ικριωμάτων αποσκοπεί στη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για τα βλαστικά κύτταρα (λιπώδη ιστό και από οδοντικό πολφό) και στην περαιτέρω διαφοροποίηση σε χονδροκύτταρα.
H αποτελεσματική διαφοροποίηση των βλαστικών κυττάρων σε χονδροκύτταρα διεξάγεται με βιοχημικές διαδικασίες (RT-PCR, Western blot, Χρώση των χονδροκυττάρων με Alcian Blue.