Παπαχρήστου Ελένη

Παπαχρήστου Ελένη

Μεταδιδάκτορας

Εργαστήριο Βιοχημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη