Παντερής Ελευθέριος

Παντερής Ελευθέριος

Μεταδιδάκτορας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Βιολόγος Συστημάτων και Βιοπληροφορικός με διδακτορικό στην Επιστήμη Υπολογιστών και τη Βιοπληροφορική και με MPhil στην τεχνολογία των Μικροσυστοιχιών (Microarrays). Μεγάλη εμπειρία στην Μοριακή Γενετική, Βιοχημεία, Microarray Technology Analysis και στα Bioinformatics / Omics. Η ερευνητική μου φιλοδοξία είναι να συνεχίσω τη μελέτη της Βιολογίας Συστημάτων και να επεκτείνω την έρευνά μου, ώστε να μπορώ να γίνω χρήσιμος κόμβος σύνδεσης μεταξύ της γονιδιωματικής, της μεταβολομικής, της υπολογιστικής βιολογίας και της ιατρικής.

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ