Νάννου Χριστίνα

Νάννου Χριστίνα

Μεταδιδάκτορας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ