Ματσακίδου Άνθια

Ματσακίδου Άνθια

Μεταδιδάκτορας

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

H Δρ. Άνθια Ματσακίδου είναι Διπλ. Χημικός Μηχανικός, ΑΠΘ, με ΜΔΕ του τμήματος Χημείας, ΑΠΘ, στη Χημεία με έμφαση στη Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων. Η έρευνά της κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής της διατριβής στόχευε στην βελτιστοποίηση της υδατικής εκχύλισης ελαιοσωμάτων από φύτρο αραβοσίτου και την αξιοποίησή τους ως συστατικό τροφίμων με τη μορφή σκόνης στιγμιαίας ανασύστασης και την ενσωμάτωσή τους στο πλέγμα εδώδιμων μεμβρανών. Η έρευνά της επικεντρώνεται στις φυσικοχημικές ιδιότητες πρωτεϊνών, γαλακτωμάτων, μεμβρανών, πηκτών και αφρών. Ως υποψήφια διδάκτορας και στη συνέχεια ως μεταδιδάκτορας ερευνήτρια συμμετείχε σε επτά ερευνητικά έργα εθνικής, ευρωπαικής και ιδιωτικής χρηματοδότησης, ενώ από το Δεκέμβριο του 2018 είναι επιστημονική υπεύθυνη σε ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από το ίδρυμα ΕΛΙΔΕΚ και τη ΓΓΕΤ (190.000 ευρώ) με αντικείμενο την «Αξιοποίηση σαλιγκαριών και εδώδιμων εντόμων ως καινοτόμο πηγή πρωτεΐνης στην ανάπτυξη τροφίμων».