Λίτινας Κωνσταντίνος

Λίτινας Κωνσταντίνος

Καθηγητής

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

`Ετος/ Τόπος Γεννήσεως: 5-1955 / Ρέθυμνο, Κρήτης.

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, δύο παιδιά.

Σπουδές: 1967-1973: Α’ Γυμνάσιο Αρρένων Ρεθύμνου, (1973, “`Αριστα”).
                  1973-1978: Χημικό Τμήμα, Φυσικομαθηματική Σχολή, Α.Π.Θ. Πτυχίο Χημείας (1978, “Λίαν Καλώς”).
                  1978-1984: Διδακτορική Διατριβή, Εργα­στήριο Οργανικής Χημείας, Χημικό Τμήμα,
Φυσικο­μαθη­μα­τική Σχολή, Α.Π.Θ. (καθηγητής Δ. Ν. Νικο­­λαΐ­δης). Διδάκτορας Χημείας (1984, “`Αριστα”).
                  1992-1993: Μεταδιδακτορική Εμπειρία, Cali­fornia Institute of Technology, CA, USA
(καθηγητής R. H. Grubbs,  Nobel Χημείας, 2005).

Υποτροφίες: 1978-1981: Υπότροφος Ι.Κ.Υ. (Μεταπτυ­χιακές Σπου­δές, Ελλάδα).

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: 1984-1986: Σ.Υ.Π., Πυροβολικό.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία: Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.
                                                         1981-1986: Επιστημονικός Συνεργάτης
                                                         1986-1990: Λέκτορας
                                                         1990-1999: Επίκουρος Καθηγητής
                                                         1999-2013: Αναπληρωτής Καθηγητής
                                                         2013-σήμερα: Καθηγητής 

Διδασκαλία

  • Οργανική χημεία
  • Οργανομεταλλική Χημεία & Κατάλυση

Έρευνα

  • Οργανική σύνθεση
  • Σύνθεση φυσικών προϊόντων
  • Σύνθεση ενώσεων με βιολογικό ενδιαφέρον
  • Σύνθεση τροποποιημένων Ν-ομονουκλεοτιδίων
  • Εφαρμογές οργανομεταλλικών ενώσεων στην οργανική σύνθεση
  • Εφαρμογές μεταλλικών νανοσωματιδίων στην οργανική σύνθεση

Συνθέσεις κουμαρινικών παραγώγων

Σύνθεση κουμαρινικών παραγώγων, με ποικιλία μεθόδων, που έχουν πι­θανή βιολογική δράση είτε αποτελούν μέρος του σκελετού   φυσικών προιόντων.

Για τις συνθέσεις αυτές χρησιμοποιούνται αντιδράσεις Wittig, νιτριλοξειδίων, Diels-Alder, μετάθεσης ολεφί­νης με κλείσιμο δακτυλίου (RCM) και  διασταυρούμενης μετάθεσης ολεφίνης (CM), η κατάλυση με ενώσεις Pd(II) ή νανοσωματίδια Au ή Ag κ.άλ. Μελέτη (σε συνεργασία) των περισσοτέρων παραγώγων για αντιφλεγμονώδη, αντιοξειδωτική, αντιθρομβωτική ιδιότητες και δράση εναντίον της Alzheimer.

Συνθέσεις πουρινικών παραγώγων

Σύνθεση πουρινικών παραγώγων και υβριδίων με πουρινικά παράγωγα.

Για τις συνθέσεις χρησιμοποιούνται αντιδράσεις 1,3-διπολικής κυκλοπροσθήκης, μετάθεσης ολεφίνης RCM και CM κ.α.

Προπτυχιακά μαθήματα