Κουταλάς Βασίλης

Κουταλάς Βασίλης

Μεταδιδάκτορας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Κβαντικής και Υπολογιστικής Χημείας

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ