Κουκάρας Εμμανουήλ

Κουκάρας Εμμανουήλ

Επίκουρος Καθηγητής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Κβαντικής και Υπολογιστικής Χημείας

(Υπό διορισμό)

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ