Καραπετσά Χριστίνα

Καραπετσά Χριστίνα

ΕΤΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας and Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ