Καλλιτσάκης Mιχαήλ

Καλλιτσάκης Mιχαήλ

Μεταδιδάκτορας

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Έρευνα

Καταλυτική και φωτοκαταλυτική εφαρμογή συμπλόκων των μη ευγενών μετάλλων στη σύνθεση N-ετεροκυκλικών οργανικών ενώσεων με πιθανό βιολογικό ενδιαφέρον.