Καλλιτσάκης Mιχαήλ

Καλλιτσάκης Mιχαήλ

Μεταδιδάκτορας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ