Γκιλιόπουλος Δημήτρης

Γκιλιόπουλος Δημήτρης

Μεταδιδάκτορας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Ο Δρ. Δημήτρης Γκιλιόπουλος είναι Χημικός με εξειδίκευση στη χημεία και τεχνολογία πολυμερών. Το τελευταίο διάστημα είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη σύνθεση και χαρακτηρισμό νέων πολυμερών και βιοπολυμερών, καθώς και στη σύνθεση ανόργανων και υβριδικών νανοδομημένων υλικών για την παρασκευή προηγμένων σύνθετων πολυμερών. Τα πεδία εφαρμογών της έρευνάς του περιλαμβάνουν τους τομείς της αεροδιαστημικής, της φαρμακευτικής τεχνολογίας, των δομικών υλικών, των βιοϋλικών, της αξιοποίησης παραπροϊόντων ανανεώσιμων πηγών (π.χ. βιομάζα) κ.α.. Ως ερευνητής, έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ενώ είναι συν-συγγραφέας  δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με κριτές, κεφάλαιων σε βιβλία και πρακτικών συνεδρίων.

 

Dr. Dimitris Giliopoulos is a chemist with expertise in polymer chemistry and technology. Currently, he is a postdoctoral researcher at the Department of Chemistry of the Aristotle University of Thessaloniki. His main research interests focus on the synthesis and characterization of new polymers and biopolymers, as well as on the synthesis of inorganic and hybrid nanostructured materials for the preparation of advanced polymer composites. The fields of his research include aerospace, pharmaceutical technology, construction materials, biomaterials, utilization of renewable sources (e.g. biomass) etc. As a researcher, he has participated in research projects funded by national and European organizations, while he has co-authored publications in international peer-reviewed journals, book chapters and conference proceedings.

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ