Γκιλιόπουλος Δημήτρης

Γκιλιόπουλος Δημήτρης

Μεταδιδάκτορας

Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Ο Δρ. Δημήτρης Γκιλιόπουλος είναι Χημικός με εξειδίκευση στη χημεία και τεχνολογία πολυμερών. Το τελευταίο διάστημα είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη σύνθεση και χαρακτηρισμό νέων πολυμερών και βιοπολυμερών, καθώς και στη σύνθεση ανόργανων και υβριδικών νανοδομημένων υλικών για την παρασκευή προηγμένων σύνθετων πολυμερών. Τα πεδία εφαρμογών της έρευνάς του περιλαμβάνουν τους τομείς της αεροδιαστημικής, της φαρμακευτικής τεχνολογίας, των δομικών υλικών, των βιοϋλικών, της αξιοποίησης παραπροϊόντων ανανεώσιμων πηγών (π.χ. βιομάζα) κ.α.. Ως ερευνητής, έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ενώ είναι συν-συγγραφέας  δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με κριτές, κεφάλαιων σε βιβλία και πρακτικών συνεδρίων.