Γιαννούση Κλεονίκη

Γιαννούση Κλεονίκη

Μεταδιδάκτορας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας

  • Σύνθεση, χαρακτηρισμός και τροποποίηση νανοσωματιδίων.
  • Παρασκευή δευτερογενών σύνθετων νανοδομών, μαγνητικών νανοφορέων και νανο-αντιμικροβιακών.
  • Αποτίμηση της βιολογικής δράσης των συντιθέμενων νανοϋλικών.

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ