Γιαννούση Κλεονίκη

Γιαννούση Κλεονίκη

Μεταδιδάκτορας

Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Έρευνα

  • Σύνθεση, χαρακτηρισμός και τροποποίηση νανοσωματιδίων.
  • Παρασκευή δευτερογενών σύνθετων νανοδομών, μαγνητικών νανοφορέων και νανο-αντιμικροβιακών.
  • Αποτίμηση της βιολογικής δράσης των συντιθέμενων νανοϋλικών.