Ευγενίδης Σωτήρης

Ευγενίδης Σωτήρης

Μεταδιδάκτορας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας

Dr. Sotiris Evgenidis has spent the last 15 years conducting research in the area of chemistry and chemical/biomedical engineering. His research interests are the following:

  • Theoretical and experimental study (by means of electrical, optical, pressure and acoustic diagnostics) of multiphase flows
  • Heat transfer
  • Bubble growth dynamics
  • Liquid degassing
  • Wetting/dewetting of solid surfaces
  • Clinical studies for the diagnosis of CVD/DCS applying electrical measurements

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ