Ευγενία Παπαδάκη

Ευγενία Παπαδάκη

Μεταδιδάκτορας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Απορρύπανση και αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων/υποπροϊόντων (όπως απόβλητα επιτραπέζιας ελιάς, στέμφυλα, πίτυρα, τυρόγαλα) με βιοτεχνολογικές διεργασίες για την παραγωγή συστατικών τροφίμων (οργανικά οξέα, υδρολυτικά ένζυμα, αρωματικές ύλες, χρωστικές) με παράλληλη διερεύνηση της σύστασης και των ιδιοτήτων των προϊόντων
  • Απομόνωση/χαρακτηρισμός βακτηρίων, ζυμών, μυκήτων (culture-dependent methods, έλεγχος αντοχής σε συνθήκες στρες, προσδιορισμός ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης μιας ένωσης, PCR analysis) και αξιοποίησή τους σε βιοδιεργασίες για την παραγωγή τροφίμων και συστατικών τους
  • Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης για τη βελτιστοποίηση διεργασιών (response surface methodology, mixture design)

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ