Δημουλιά Θεοδώρα

Δημουλιά Θεοδώρα

Διοικητικός Υπάλληλος

Γραμματεία
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Αρμοδιότητες

Διακίνηση εγγράφων, Αρχείο