Δέντσορα Ουρανία-Ευαγγελία

Δέντσορα Ουρανία-Ευαγγελία

Διοικητικός Υπάλληλος

Γραμματεία
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Αρμοδιότητες

Καταγραφή Πρακτικών Συνεδριάσεων