Μπέσης Αθανάσιος

Μπέσης Αθανάσιος

Μεταδιδάκτορας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ