Φυλακτακίδου Κωνσταντίνα

Φυλακτακίδου Κωνσταντίνα

Καθηγήτρια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθοδολογιών για τη σύνθεση νέων φωτο-διεγειρόμενων οργανικών ενώσεων με αγχιστεία και επακόλουθη φωτοδιάσπαση του DNA και άλλων βιολογικών υλικών. Ανακάλυψη νέων φωτοχημικών αντιδράσεων και μη παρεμβατικών αντι-καρκινικών και αντι-μικροβιακών φωτο-θεραπευτικών και/ή φωτοδυναμικών θεραπευτικών σχημάτων.

Συνοπτικά, η έρευνα αναπτύσσεται στα παρακάτω πεδία:

  • Συνθετική Οργανική Χημεία
  • Χημεία Φυσικών Προϊόντων
  • Χημεία Σακχάρων, Ετεροκυκλική και Πράσινη Χημεία
  • Φαρμακευτική Χημεία και Χημική Βιολογία
  • Φωτοχημεία-Φωτοβιολογία

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ