Σταθάκης Χρήστος

Σταθάκης Χρήστος

Επίκουρος Καθηγητής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ολική Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων
  • Επίλυση συνθετικών προβλημάτων σχετικών με Φαρμακευτικώς Δραστικές Ενώσεις και με ενώσεις ευρύτερων εφαρμογών.
  • Οργανομεταλλική Χημεία
  • Ανάπτυξη συνθετικής μεθοδολογίας με εφαρμογή στην ολική σύνθεση και σε αντιδράσεις ενεργοποίησης αδρανών δεσμών C-H.

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ