Αγγαρίδης Παναγιώτης

Αγγαρίδης Παναγιώτης

Επίκουρος Καθηγ.

Τμήμα Χημείας ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Περιοχή επιπλέον πληροφοριών

Στην περιοχή αυτή μπορεί ο διδάσκων να προσθέσει περιεχόμενο και λεπτομέρειες που αφορούν το ερευνητικό ή διδακτικό του έργο. Το περιεχόμενο πρέπει να παραδοθεί στον διαχειριστή του site ώστε να το ανεβάσει.

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ