Αγγαρίδης Παναγιώτης

Αγγαρίδης Παναγιώτης

Επίκουρος Καθηγητής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας

 

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ