Γαβριήλ Δημήτριος

Γαβριήλ Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Φυσικής Χημείας

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ