Σαρλή Βασιλική

Σαρλή Βασιλική

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

  • Σύνθεση βιοδραστικών οργανικών ενώσεων
  • Σχεδιασμός, μελέτη και σύνθεση μικρών μορίων και φυσικών προϊόντων ως τροποποιητές πρωτεϊνών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μελέτη βιολογικών διεργασιών ή στην ανακάλυψη νέων θεραπευτικών μέσων.
  • Σύνθεση συστημάτων μεταφοράς φαρμάκων στη στοχευμένη αντικαρκινική θεραπεία

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ