Μανώλη Ευαγγελία

Μανώλη Ευαγγελία

ΕΔΙΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

  • Μελέτη ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αέριοι και σωματιδιακοί ρύποι, έλεγχος και ταυτοποίηση πηγών ρύπανσης
  • Ρύπανση της ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων
  • Ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών
  • Μελέτη ρύπων κατά την επεξεργασία λυμάτων
  • Μελέτη Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων σε διαφορά περιβαλλοντικά διαμερίσματα

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ