Παρασκευοπούλου Αδαμαντίνη

Παρασκευοπούλου Αδαμαντίνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ