Λυκίδου Σμαρώ

Λυκίδου Σμαρώ

ΕΔΙΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

1. Σύνθεση και χαρακτηρισμός αζωχρωμάτων αντίδρασης. Εφαρμογή σε φυσικές και συνθετικές ίνες, ψηφιακή εκτύπωση. Βαφή συνθετικών και φυσικών υποστρωμάτων με φυσικές χρωστικές.
2. Παραγωγή καλλυντικών κρεμών, μελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων, δείκτης αντηλιακής προστασίας (SPF) in vitro, αντιοξειδωτικές ιδιότητες

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ