Πανταζάκη Αναστασία

Πανταζάκη Αναστασία

Καθηγήτρια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Βιοχημείας

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν της νόσου Alzheimer, μικροβίωμα και μικροβιακοί μεταβολίτες, Βιομάρτυρες της νόσου Alzheimer
  • Μελέτη βιολογικής δραστικότητας νέων ενώσεων, συμπλόκων, νανοσωματιδίων, φυσικών προϊόντων, τοξικών παραγόντων
  • Μελέτη αντιμικροβιακής και αντιμηκυτιακής δράσης,
  • Οξειδωτικό στρες
  • Εύρεση νέων ενζυμικών αναστολέων με θεραπευτικό ενδιαφέρον
  • DΝΑ βλάβες με Comet assay-ΠολυADP-ριβόζη πολυμεράση
  • Συστήματα μεταφοράς σιδήρου-σιδηροφορείς

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ