Λίτινας Κωνσταντίνος

Λίτινας Κωνσταντίνος

Καθηγητής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Συνθετική Οργανική Χημεία.
  • Σύν­θε­ση Φυσικών Προϊόντων.
  • Σύνθεση ενώ­σεων με πιθανή βιολογική δράση.
  • Σύνθεση κουμαρινικών παραγώγων.
  • Σύνθεση πουρινικών παραγώγων.
  • Χρήση οργανομεταλλικών ενώσεων καταλυτικά στην Οργανική Σύνθεση.
  • Χρήση μετάλλων και νανοσωματιδίων μετάλλων καταλυτικά στην Οργανική Σύνθεση.

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ