Ζιώγας Ιωάννης

Ζιώγας Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγ.


Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη