Γάλλος Ιωάννης

Γάλλος Ιωάννης

Καθηγητής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ