Μαθήματα 1ου εξαμήνου

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
1ο εξάμηνο
4 τάξεις
 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Υ01 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι 10 Υ
Υ02 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 Υ
Υ03 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι 5 Υ
Υ04 ΦΥΣΙΚΗ Ι 5 Υ

 


Μαθήματα 2ου εξαμήνου

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
2ο εξάμηνο
12 τάξεις
 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Α01 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 ΞΓ
Α03 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 ΞΓ
Α04 ΙΤΑΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 ΞΓ
Α05 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 Ε
Α08 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ 5 Ε
Α11 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ 2 Ε
Β05 ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 5 Ε
Β06 ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ 5 Ε
Υ05 ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ 5 Υ
Υ07 ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι 5 Υ
Υ08 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 5 Υ
ΥΝ06 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι 10 Υ

 


Μαθήματα 3ου εξαμήνου

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
3ο εξάμηνο
6 τάξεις
 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Α06 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ) 5 Ε
Α07 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 5 Ε
Β07 ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ 5 Ε
Υ10 ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ 10 Υ
Υ11 ΑΡΧΕΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ 5 Υ
ΥΝ09 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ 10 Υ

 


Μαθήματα 4ου εξαμήνου

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
4ο εξάμηνο
7 τάξεις
 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Β02 ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 Ε
Β03 ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 5 Ε
Β04 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5 Ε
Υ13 ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ 10 Υ
Υ14 ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 5 Υ
Υ15 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι 5 Υ
ΥΕ12 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι 5 Υ

 


Μαθήματα 5ου εξαμήνου

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
5ο εξάμηνο
9 τάξεις
 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Η01 ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 5 ΥΕ
Η03 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΥΕ
Η04 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι 5 ΥΕ
Η07 ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΥΕ
Η09 ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 5 ΥΕ
Η12 ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΧΗΜΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΕ
Υ17 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ 5 Υ
ΥΕ16 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ 5 Υ
ΥΝ16 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ 5 Υ

 


Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
6ο εξάμηνο
9 τάξεις
 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Η02 ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΥΕ
Η05 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5 ΥΕ
Η06 ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΥΕ
Η08 ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΥΕ
Η10 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΥΕ
Η11 ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 5 ΥΕ
Η13 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 ΥΕ
Υ18 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 5 Υ
Υ19 ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ 10 Υ

 


Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
7ο εξάμηνο
1 τάξεις
 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΕΨ900 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 5 ΠΡ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
7ο εξάμηνο
33 τάξεις
 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΕΨ900 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 5 Ε
Η07 ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΕΚ
Κ104 ΔΟΜΗΣΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 5 ΕΚ
Κ109 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 5 ΕΚ
Κ205 ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ 5 ΕΚ
Κ213 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΑΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 5 ΕΚ
Κ316 ΡΑΔΙΟ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 5 ΠΡ
Κ406 ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 5 ΠΡ
ΚΝ106 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 5 ΕΚ
ΚΝ304 ΝΑΝΟΧΗΜΕΙΑ 5 ΠΡ
ΚΝ306 ΧΗΜΕΙΑ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5 ΕΚ
Π01 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΚ
Π02 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΚ
Π03 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΚ
Π04 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΚ
Π05 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 20 ΕΚ
Π06 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 20 ΕΚ
Π07 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΚ
Π08 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΚ
Π09 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 20 ΕΚ
Π10 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 20 ΕΚ
Π14 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ 20 ΕΚ
ΠΒ01 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΚ
ΠΒ02 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΚ
ΠΒ03 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΚ
ΠΒ04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΚ
ΠΒ05 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 10 ΕΚ
ΠΒ06 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 10 ΕΚ
ΠΒ07 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΚ
ΠΒ08 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΚ
ΠΒ09 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10 ΕΚ
ΠΒ10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 10 ΕΚ
ΠΒ14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ 10 ΕΚ
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ
7ο εξάμηνο
38 τάξεις
 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΕΨ900 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 5 ΠΡ
Κ104 ΔΟΜΗΣΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 5 ΠΡ
Κ109 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 5 ΠΡ
Κ201 ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΕΚ
Κ203 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 5 ΕΚ
Κ204 ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΑΛΥΣΗ 5 ΕΚ
Κ205 ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ 5 ΕΚ
Κ206 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ 5 ΕΚ
Κ208 ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΕΚ
Κ209 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ 5 ΕΚ
Κ213 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΑΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 5 ΕΚ
Κ316 ΡΑΔΙΟ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 5 ΠΡ
Κ406 ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 5 ΠΡ
Κ414 ΧΗΜΕΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΤΑΣΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5 ΠΡ
ΚΝ106 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 5 ΠΡ
ΚΝ304 ΝΑΝΟΧΗΜΕΙΑ 5 ΠΡ
Π01 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΚ
Π02 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΚ
Π03 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΚ
Π04 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΚ
Π05 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 20 ΕΚ
Π06 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 20 ΕΚ
Π07 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΚ
Π08 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΚ
Π09 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 20 ΕΚ
Π10 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 20 ΕΚ
Π14 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ 20 ΕΚ
ΠΒ01 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΚ
ΠΒ02 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΚ
ΠΒ03 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΚ
ΠΒ04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΚ
ΠΒ05 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 10 ΕΚ
ΠΒ06 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 10 ΕΚ
ΠΒ07 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΚ
ΠΒ08 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΚ
ΠΒ09 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10 ΕΚ
ΠΒ10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 10 ΕΚ
ΠΒ14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ 10 ΕΚ
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
7ο εξάμηνο
36 τάξεις
 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΕΨ900 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 5 ΠΡ
Κ104 ΔΟΜΗΣΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 5 ΠΡ
Κ109 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 5 ΠΡ
Κ302 ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΣΗ 5 ΕΚ
Κ304 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΝΑΝΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ 5 ΕΚ
Κ305 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 5 ΕΚ
Κ308 ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 5 ΕΚ
Κ310 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ 5 ΕΚ
Κ315 ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ 5 ΕΚ
Κ316 ΡΑΔΙΟ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 5 ΕΚ
Κ406 ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 5 ΠΡ
ΚΝ106 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 5 ΠΡ
ΚΝ304 ΝΑΝΟΧΗΜΕΙΑ 5 ΕΚ
ΚΝ306 ΧΗΜΕΙΑ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5 ΕΚ
Π01 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΚ
Π02 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΚ
Π03 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΚ
Π04 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΚ
Π05 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 20 ΕΚ
Π06 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 20 ΕΚ
Π07 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΚ
Π08 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΚ
Π09 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 20 ΕΚ
Π10 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 20 ΕΚ
Π14 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ 20 ΕΚ
ΠΒ01 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΚ
ΠΒ02 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΚ
ΠΒ03 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΚ
ΠΒ04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΚ
ΠΒ05 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 10 ΕΚ
ΠΒ06 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 10 ΕΚ
ΠΒ07 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΚ
ΠΒ08 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΚ
ΠΒ09 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10 ΕΚ
ΠΒ10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 10 ΕΚ
ΠΒ14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ 10 ΕΚ
ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
7ο εξάμηνο
40 τάξεις
 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΕΒ932 ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 5 ΠΡ
ΕΨ900 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 5 ΠΡ
Η01 ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 5 ΕΚ
Η03 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΕΚ
Η04 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι 5 ΕΚ
Κ104 ΔΟΜΗΣΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 5 ΠΡ
Κ109 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 5 ΠΡ
Κ315 ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ 5 ΠΡ
Κ316 ΡΑΔΙΟ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 5 ΠΡ
Κ402 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 5 ΕΚ
Κ406 ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 5 ΕΚ
Κ407 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 5 ΕΚ
Κ410 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5 ΕΚ
Κ413 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 5 ΕΚ
Κ414 ΧΗΜΕΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΤΑΣΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5 ΕΚ
ΚΝ106 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 5 ΠΡ
ΚΝ304 ΝΑΝΟΧΗΜΕΙΑ 5 ΠΡ
Π01 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΚ
Π02 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΚ
Π03 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΚ
Π04 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΚ
Π05 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 20 ΕΚ
Π06 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 20 ΕΚ
Π07 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΚ
Π08 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΚ
Π09 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 20 ΕΚ
Π10 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 20 ΕΚ
Π14 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ 20 ΕΚ
ΠΒ01 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΚ
ΠΒ02 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΚ
ΠΒ03 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΚ
ΠΒ04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΚ
ΠΒ05 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 10 ΕΚ
ΠΒ06 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 10 ΕΚ
ΠΒ07 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΚ
ΠΒ08 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΚ
ΠΒ09 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10 ΕΚ
ΠΒ10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 10 ΕΚ
ΠΒ14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ 10 ΕΚ
ΠΡ03 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι 5 ΠΡ

 


Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
8ο εξάμηνο
30 τάξεις
 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Κ101 ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 5 ΕΚ
Κ103 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΕΚ
Κ105 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 5 ΕΚ
Κ107 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 5 ΕΚ
Κ108 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 ΕΚ
Κ110 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 5 ΕΚ
Κ401 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 5 ΠΡ
ΚΝ102 ΜΟΡΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ 5 ΕΚ
Π01 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π02 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π03 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π04 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π05 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π06 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π07 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π08 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π09 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π10 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π14 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
ΠΒ01 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ02 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ03 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ05 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ06 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ07 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ08 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ09 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ
8ο εξάμηνο
32 τάξεις
 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Κ105 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 5 ΠΡ
Κ107 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 5 ΠΡ
Κ108 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 ΕΚ
Κ202 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ 5 ΕΚ
Κ207 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 5 ΕΚ
Κ210 ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 5 ΕΚ
Κ211 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 5 ΕΚ
Κ212 ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΕΚ
Κ215 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΕΚ
Κ401 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 5 ΠΡ
Π01 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π02 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π03 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π04 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π05 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π06 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π07 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π08 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π09 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π10 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π14 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
ΠΒ01 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ02 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ03 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ05 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ06 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ07 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ08 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ09 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
8ο εξάμηνο
35 τάξεις
 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Η02 ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΕΚ
Κ101 ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 5 ΕΚ
Κ105 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 5 ΠΡ
Κ107 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 5 ΠΡ
Κ108 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 ΠΡ
Κ301 ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΕΚ
Κ303 ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΕΚ
Κ309 ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 ΕΚ
Κ312 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΕΚ
Κ313 ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΕΚ
Κ314 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 5 ΕΚ
Κ401 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 5 ΠΡ
ΚΝ307 ΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5 ΕΚ
Π01 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π02 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π03 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π04 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π05 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π06 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π07 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π08 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π09 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π10 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π14 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
ΠΒ01 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ02 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ03 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ05 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ06 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ07 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ08 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ09 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
8ο εξάμηνο
35 τάξεις
 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΕΗΟ13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 5 ΠΡ
Κ105 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 5 ΠΡ
Κ107 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 5 ΕΚ
Κ108 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 ΠΡ
Κ401 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 5 ΕΚ
Κ403 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 5 ΕΚ
Κ404 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 5 ΕΚ
Κ405 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 5 ΕΚ
Κ408 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 5 ΕΚ
Κ411 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5 ΕΚ
Κ412 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ 5 ΕΚ
Π01 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π02 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π03 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π04 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π05 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π06 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π07 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π08 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π09 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π10 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
Π14 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ (επαναλαμβανόμενο) 20 ΕΚ
ΠΒ01 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ02 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ03 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ05 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ06 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ07 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ08 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ09 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΒ14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ (επαναλαμβανόμενο) 10 ΕΚ
ΠΡ04 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 5 ΠΡ
ΠΡ05 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ 5 ΠΡ

 


Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Χειμερινό εξάμηνο
1 τάξεις
 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Α09 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) 2 Ε
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Χειμερινό εξάμηνο
2 τάξεις
 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΠΡ06 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 5 ΠΡΚ
ΠΡ07 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 ΠΡΚ
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ
Χειμερινό εξάμηνο
2 τάξεις
 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΠΡ06 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 5 ΠΡΚ
ΠΡ07 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 ΠΡΚ
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χειμερινό εξάμηνο
2 τάξεις
 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΠΡ06 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 5 ΠΡΚ
ΠΡ07 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 ΠΡΚ
ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Χειμερινό εξάμηνο
2 τάξεις
 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΠΡ06 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 5 ΠΡΚ
ΠΡ07 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 ΠΡΚ

 


Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Εαρινό εξάμηνο
1 τάξεις
 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Α09 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) 2 Ε
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εαρινό εξάμηνο
2 τάξεις
 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΠΡ06 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 5 ΠΡΚ
ΠΡ07 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 ΠΡΚ
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ
Εαρινό εξάμηνο
2 τάξεις
 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΠΡ06 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 5 ΠΡΚ
ΠΡ07 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 ΠΡΚ
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εαρινό εξάμηνο
2 τάξεις
 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΠΡ06 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 5 ΠΡΚ
ΠΡ07 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 ΠΡΚ
ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Εαρινό εξάμηνο
2 τάξεις
 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΠΡ06 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 5 ΠΡΚ
ΠΡ07 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 ΠΡΚ